Skyltskåp
Skyltskåp med information skyddad mot åverkan och väder

Låsbara skyltskåp säkerställer att behörig personal styr över innehållet

Låsbara skyltskåp erbjuder utrymme för information skyddad mot åverkan och väder. Denna skyltlösning fungerar bra som informationstavlor såväl inomhus som utomhus och går att få i såväl stående som liggande format. Affischer, menyer och information av tillfällig karaktär är skyddad bakom en okrossbar akrylfront med en låsfunktion som säkerställer att behörig personal styr över innehållet.