Elektronikskyltar
Optimera informationen med programmerbara elektronikskyltar

Anpassade budskap och snabb uppdatering med elektronikskyltar

Elektronikskyltar väcker uppmärksamhet och ökar genomslagskraften med växlande budskap och optimal läsbarhet dag som natt. Som programmerbara budbärare utomhus och i offentliga miljöer fungerar de som digitala anslagstavlor eller reklamskyltar med innehåll som snabbt och lätt går går att anpassa beroende på tid, miljö och andra inverkande faktorer.

Väginformation, infartsskyltar med kommuninformation och framtida events, parkeringsskyltar med taxa och antal lediga platser, bensinskyltar med aktuellt pris och resultatskyltar på sportarenor är exempel på vanliga användningsområden för elektronikskyltar. Mer kreativa användningsområden kan vara kraftbolag som redovisar energiförbrukning i realtid med hjälp av en variabel stapel eller en industri som visar produktionskapaciteten i realtid. Med variabelt innehåll som åskådliggör mätvärden blir skylten en intresseväckare samtidigt som den förmedlar viktig information.

Vi hjälper dig med kreativa lösningar på den information du vill förmedla, design, montering, programmering och datakopplingar.

Kontakta oss så hjälper vi dig optimera din information med elektroniksskyltar.