Taktila skyltar
Öka tillgängligheten i offentliga rum och på allmänna platser med taktila skyltar

Taktila skyltar för information och utrymning

Skyltar och markeringar som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är ett sätt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i offentliga miljöer. Taktila skyltar med punktskrift, relieftext och taktila symboler är exempel på hur viktig information blir tillgänglig för fler.

Kontakta oss så berättar vi mer om lösningar och tekniker för taktila skyltar.