Etsning/aluprintning
Etsning/aluprintning med hög precision

Etsning ger hög precision och används vid framställning av skyltar för såväl industriellt bruk som för profilerande företagsskyltar. Tekniken går att tillämpa på många olika material och öppnar upp för en rad olika möjligheter till färgsättning i en tillverkningsprocess där bläcket etsas in i materialet.

Skyltar som håller länge är resultatet. Konturetsning med matta och blanka ytor i kontrast till varandra ger ett sobert intryck och tekniken går med fördel att kombineras med gravyr.

Etsning/Aluprintning kan passa: Manöverbord, kontrollbord, märkskyltar.