Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för kontaktpersoner på företag vi arbetar med, vill arbeta med eller har arbetat med. Det kan röra sig om:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Titel
Övriga uppgifter som du frivilligt uppgivit

Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Så behandlar Lindéns Skyltar personuppgifter
Vi värnar om din integritet och du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig och få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att på begäran bli raderad.

Vi behandlar dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till dentifierbara personuppgifter.

Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis.

Säkerhetsåtgärder och sekretess
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss. Ansvarig är:
Lindéns Skyltar AB
Terminalvägen 13, 861 36 TIMRÅ
Org. nr: 556513-1355
Kontaktperson: Per Felländer
E-post: per@skyltarna.com
Telefon: 060-57 55 70