Policy för hantering av personuppgifter och cookies

 

1. Allmänt
Genom att gå in på www.skyltarna.com (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Ansvariga för hemsidan är Lindéns Skyltar AB, med org.nr. 556513-1355. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@skyltarna.com. För övriga kontaktuppgifter klicka här.

2. Cookies
www.skyltarna.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidesbesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidesbesökaren ska kunna använda www.skyltarna.com som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidesbesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.skyltarna.com sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidesbesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.skyltarna.com har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.skyltarna.com sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter
Vi värnar om din integritet och du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy här.

4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Lindéns Skyltar AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Lindéns Skyltar ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar
Lindéns Skyltar tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Sundsvalls tingsrätt som första domstolsinstans.